صفر تا صد آزمون مترجمی رسمی دادگستری زبان فرانسه

ترجمه

صفر تا صد آزمون مترجمی رسمی دادگستری زبان فرانسه 🇫🇷

احمد نخستین، مدرس و مترجم فرانسه

310000 تومان

درباره دوره

کارگاه دوساعته در مورد آزمون مترجمی رسمی دادگستری فرانسه.

مدرس مترجم رسمی دادگستری
سرفصل‌ها:
مراحل آزمون
مواد امتحانی
زمان‌های برگزاری
سطح زبان فرانسه
شرایط عمومی و تخصصی شرکت کنندگان

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
دو ساعت
زمان برگزاری
جمعه سی مهرماه ساعت ۲۰ تا ۲۲
تعداد جلسات
یک جلسه
محدودیت افراد
20
مخاطب دوره
علاقمندان به شرکت در آزمون ترجمه رسمی دادگستری

نظرات